[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

[ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้] [ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้] [กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ ] [Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้] [FAQ ที่ Update ในวันนี้ ] [Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS] [ประมวลภาพและผลงาน] [Today 's Events ]    
 
ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
     หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง
อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้
อัลบั้มภาพ วันที่โพสต์อัลบั้มรูป เวลาที่เปลี่ยนแปลง
No. 7983       ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 6 คน เดินทางไปมอบเงินบริจาค ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดอุบลราชธานี (9-11 ตค 62) 15/10/2562 21:06:44
No. 7982       ประมวลภาพ กลุ่มสาระ สังคมศึกษา - ปลงผม-สู่ขวัญนาค และ แห่นาค ศาลหลักเมือง จ.สมุทรปราการ (12 ตค 62) ชุดที่ 8 15/10/2562 17:22:29
No. 7980       ประมวลภาพ กลุ่มสาระ สังคมศึกษา - ปลงผม-สู่ขวัญนาค และ แห่นาค ศาลหลักเมือง จ.สมุทรปราการ (12 ตค 62) ชุดที่ 7 15/10/2562 17:09:46
No. 7979       ประมวลภาพ กลุ่มสาระ สังคมศึกษา - ปลงผม-สู่ขวัญนาค และ แห่นาค ศาลหลักเมือง จ.สมุทรปราการ (12 ตค 62) ชุดที่ 6 15/10/2562 16:58:51
No. 7978       ประมวลภาพ กลุ่มสาระ สังคมศึกษา - ปลงผม-สู่ขวัญนาค และ แห่นาค ศาลหลักเมือง จ.สมุทรปราการ (12 ตค 62) ชุดที่ 5 15/10/2562 15:24:36
 
ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 
รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้
ชื่อโครงการ
 
กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อ วันที่โพส เวลาที่เปลี่ยนแปลง
FAQ ที่ Update ในวันนี้
หัวข้อ วันที่โพส เวลาที่เปลี่ยนแปลง
ประมวลภาพและผลงาน
โรงเรียน จำนวน
Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS (ใส่หัวข้อระบบหรือรายงานเข้ามา)
โรงเรียน จำนวน
[ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้] [ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้] [ กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ ] [Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้] [FAQ ที่ Update ในวันนี้ ] [Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS] [ประมวลภาพและผลงาน] [Today 's Events ]