[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

[ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้] [ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้] [กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ ] [Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้] [FAQ ที่ Update ในวันนี้ ] [Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS] [ประมวลภาพและผลงาน] [Today 's Events ]    
 
ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
     หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง
อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้
อัลบั้มภาพ วันที่โพสต์อัลบั้มรูป เวลาที่เปลี่ยนแปลง
No. 6900       ประมวลภาพ บรรยากาศ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประถมศึกษาปีที่ 1/8 และ ประถมศึกษาปีที่ 3 แผนก EP (24 กย 61) 24/09/2561 16:55:04
No. 6901       ประมวลภาพ บรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (24 กย 61) 24/09/2561 16:55:04
No. 6899       ประมวลภาพ กิจกรรมการอบรมโครงการครูนางฟ้า ในหัวข้อ วิชาความเข้าใจลายเส้นของเด็กและวิชาการพัฒนาการเด็ก (24 กย 61) 24/09/2561 16:40:43
No. 6895       ประมวลภาพ บรรยากาศการสอบปลาย ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (21 กย 61) 21/09/2561 19:14:04
 
ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 
รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้
ชื่อโครงการ
 
กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อ วันที่โพส เวลาที่เปลี่ยนแปลง
FAQ ที่ Update ในวันนี้
หัวข้อ วันที่โพส เวลาที่เปลี่ยนแปลง
ประมวลภาพและผลงาน
โรงเรียน จำนวน
Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS (ใส่หัวข้อระบบหรือรายงานเข้ามา)
โรงเรียน จำนวน
[ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้] [ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้] [ กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ ] [Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้] [FAQ ที่ Update ในวันนี้ ] [Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS] [ประมวลภาพและผลงาน] [Today 's Events ]