อัลบั้มภาพที่ 9458
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ Global Technology Communication Co., Ltd. (14 กย 64)

Click Here !!