อัลบั้มภาพที่ 9442
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก นายเอก วงศ์อนันต์ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อเข้าโครงการ ACSP ร่วมใจ สู้ภัยโควิด (31 สค 64)

Click Here !!