อัลบั้มภาพที่ 8920
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ผู้แทนคณะครู ร่วมงานสวดอภิธรรม คุณแม่เฟี้ยม บุญมา ที่วัดโกมลกิตติ-สระลำไย ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี (23 ธค 63)

Click Here !!