อัลบั้มภาพที่ 8912
การประชุม online กับ Assooc. Prof. Dr. Hayal KOKSAL Director General, WCTQEE (Turkey) ในหัวข้อ International ICT SEAGULLS Project ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันระหว่างตุลาคม 2563 - เดือนมิถุนายน 2564 (17 ธค 63)

Click Here !!