อัลบั้มภาพที่ 8907
การแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 25-29 พย.63 ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ60พรรษา กรมพลศึกษา นายภูมิพล บุญสอน ม.3/1 ได้อันดับที่1 วิ่ง100ม. รุ่นอายุไม่เกิน16 ปี

Click Here !!