อัลบั้มภาพที่ 8867
นักเรียนกลุ่มสาระ พลานามัย แข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 รับรางวัลได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ2 (4 ธค 63)

Click Here !!