อัลบั้มภาพที่ 8784
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร. อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในโอกาส รับปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-บริหารอาชีพและเทคโนโลยี (14 พย 63)

Click Here !!