อัลบั้มภาพที่ 8765
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมร่วม นักเรียนพระราชทาน (5 พย 63)

Click Here !!