อัลบั้มภาพที่ 8703
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารฯ (14 ตค 63)

Click Here !!