อัลบั้มภาพที่ 8702
พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มาเยี่ยมอภิบาลกลุ่มคริสตชนวัดพระบิดาเจ้า โดยมี ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีฯ (11 ตค 63)

Click Here !!