อัลบั้มภาพที่ 8700
เด็กหญิงกุณณดา เฉลิมกุลเดชา ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 Thailand Kids Golf Championship 2020-2021 Match1st ชนะเลิศ Girls 9-10 ปี และ Winner Overall Ranking 2020-2021

Click Here !!