อัลบั้มภาพที่ 8697
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, มิสสุรีรัตน์ เคย์ ประชุมนักเรียนที่เปิดชมรมส่งเสริมทางด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (9 ตค 63)

Click Here !!