อัลบั้มภาพที่ 8695
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ-รัชกาลที่ 9 (9 ตค 63)

Click Here !!