อัลบั้มภาพที่ 8693
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครู เยี่ยมชมคณะดิจิทัลมีเดีย-ศิลปภาพยนตร์ และคณะต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (7 ตค 63)

Click Here !!