อัลบั้มภาพที่ 8691
พิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศล, เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย, เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพระมหากษัตริย์นักพัฒนา รัชกาลที่ 9 (7 ตค 63)

Click Here !!