อัลบั้มภาพที่ 8690
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมการจัดซื้อ iPad8 โดยงานจัดซื้อ (6 ตค 63)

Click Here !!