อัลบั้มภาพที่ 8684
ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน โดยมี ภราดา ดร. ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ แผนกประถมฯ เป็นผู้รับมอบ-ประสานการแบ่งปัน (5 ตค 63)

Click Here !!