อัลบั้มภาพที่ 8635
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คณะครูฝ่ายวิชาการ ผู้แทนครู มอบโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเล่น ให้กับโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ (11 กย 63)

Click Here !!