อัลบั้มภาพที่ 8626
มิสพิชากร กรัตนุตถะ หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, มิสสุรีรัตน์ เคย์ และนักเรียน ร่วมโครงการ โก๋แก่ อาสา พาน้องๆ ปลูกป่าโกงกาง ณ บางปู และพัฒนาวัดอโศการาม (6 กย 63)

Click Here !!