อัลบั้มภาพที่ 8620
ม.ประภัสร รสมนตรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้แทนครูคาทอลิก ส่งมอบโป โต๊ะเรียนและเก้าอี้จำนวน 120 ชุด และโต๊ะทำงานครูจำนวน 5 ตัว ให้กับศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา (2 กย 63)

Click Here !!