อัลบั้มภาพที่ 8548
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (30 กค 63) ชุดที่ 2 ณ ภายในห้องเรียนทุกระดับชั้น

Click Here !!