อัลบั้มภาพที่ 8373
นายจิรภัทร สุอังคะวาทิน มัธยมศึกษาปีที่ 4_5 รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน To be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 ระดับประเทศ (9 กพ 63)

Click Here !!