อัลบั้มภาพที่ 8252
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพร่วมกับนักเรียน ประถมศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก (28 มค 63)

Click Here !!