อัลบั้มภาพที่ 534
ม.อรรถวุฒิ และมิสสุชาดา รับครูดีเด่นคุรุสภา ในวันครู ที่โรงเรียนสมุทรปราการ (16 มกราคม 2553)

Click Here !!