อัลบั้มภาพที่ 10101
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนวิชาทหาร ที่โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก เข้ารับโอวาทและแสดงความยินดี จาก ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ได้ให้ข้อคิด ในการเป็นศิษย์เก่า ACSP ที่จะต้องหาเวลามาแนะแนวให้กับรุ่นน้องของโรงเรียนต่อไป (29 กค 65)

Click Here !!