Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 9850 :: การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (10 พค 65) ชุดที่ 5 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 9850 : การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (10 พค 65) ชุดที่ 5

ครูสนับสนุนการสอน อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้อง Discovery อาคารเซนต์คาเบรียล
เรื่อง Boost Up Growth Mindsit Workplace "พลิกมุมคิด ชีวิตเปลี่ยนฯ
โดย ดร.นพรัตน์ เผ่าพัฒน์ และทีมงาน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 72 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี  มาสเตอร์  ทองพูน    โพธิสาร      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 309 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 308 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 61
()

รูปที่ 62
()

รูปที่ 63
()

รูปที่ 64
()

รูปที่ 65
()

รูปที่ 66
()

รูปที่ 67
()

รูปที่ 68
()

รูปที่ 69
()

รูปที่ 70
()

รูปที่ 71
()

รูปที่ 72
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้