Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 534 :: ม.อรรถวุฒิ และมิสสุชาดา รับครูดีเด่นคุรุสภา ในวันครู ที่โรงเรียนสมุทรปราการ (16 มกราคม 2553) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 534 : ม.อรรถวุฒิ และมิสสุชาดา รับครูดีเด่นคุรุสภา ในวันครู ที่โรงเรียนสมุทรปราการ (16 มกราคม 2553)
มิสสุชาดา พรหมมณี ได้รับเกียรติบัตร "ครูผู้สอนดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552 และ ม.อรรถวุฒิ ตรากิจธรกุล ได้รับเกียรติบัตร "ครูผู้สอนดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดีเด่น และยังได้รับรางวัล "เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง" ประจำปีการศึกษา 2552
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 45 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 296 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 296 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
()

รูปที่ 42
()

รูปที่ 43
()

รูปที่ 44
()

รูปที่ 45
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้