Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8675 :: ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ในพิธีกรรมเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ (1 ตค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8675 : ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ในพิธีกรรมเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ (1 ตค 63)

ในเดือนตุลาคมของทุกปี คาทอลิกทั่วโลก
จะร่วมกันสวดภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อถวายเกียรติแด่
พระมารดาแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งในวันที่ 7 ตุลาคม เป็นวันที่พระศาสนจักร
กำหนดให้เป็นวันฉลองพระมารดาแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์
ด้วยเหตุุนี้ งานอภิบาล คณะครู และนักเรียน คาทอลิก
ได้จัดให้มี พิธีกรรมเปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ
พร้อมทั้งเชิญชวนให้สวดสายประคำตลอดทั้งเดือน
ในการนี้  .....
ภราดา พิทยา  เตื่อยตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ได้ร่วมพิธี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 58 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 135 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 134 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()

รูปที่ 25
()

รูปที่ 26
()

รูปที่ 27
()

รูปที่ 28
()

รูปที่ 29
()

รูปที่ 30
()

รูปที่ 31
()

รูปที่ 32
()

รูปที่ 33
()

รูปที่ 34
()

รูปที่ 35
()

รูปที่ 36
()

รูปที่ 37
()

รูปที่ 38
()

รูปที่ 39
()

รูปที่ 40
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้