Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 534 :: ม.อรรถวุฒิ และมิสสุชาดา รับครูดีเด่นคุรุสภา ในวันครู ที่โรงเรียนสมุทรปราการ (16 มกราคม 2553) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 534 : ม.อรรถวุฒิ และมิสสุชาดา รับครูดีเด่นคุรุสภา ในวันครู ที่โรงเรียนสมุทรปราการ (16 มกราคม 2553)
มิสสุชาดา พรหมมณี ได้รับเกียรติบัตร "ครูผู้สอนดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552 และ ม.อรรถวุฒิ ตรากิจธรกุล ได้รับเกียรติบัตร "ครูผู้สอนดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดีเด่น และยังได้รับรางวัล "เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง" ประจำปีการศึกษา 2552
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 45 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 296 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 296 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()

รูปที่ 25
()

รูปที่ 26
()

รูปที่ 27
()

รูปที่ 28
()

รูปที่ 29
()

รูปที่ 30
()

รูปที่ 31
()

รูปที่ 32
()

รูปที่ 33
()

รูปที่ 34
()

รูปที่ 35
()

รูปที่ 36
()

รูปที่ 37
()

รูปที่ 38
()

รูปที่ 39
()

รูปที่ 40
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้