Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 10101 :: นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนวิชาทหาร ที่โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก เข้ารับโอวาทและแสดงความยินดี จาก ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ได้ให้ข้อคิด ในการเป็นศิษย์เก่า ACSP ที่จะต้องหาเวลามาแนะแนวให้กับรุ่นน้องของโรงเรียนต่อไป (29 กค 65) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 10101 : นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนวิชาทหาร ที่โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก เข้ารับโอวาทและแสดงความยินดี จาก ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ได้ให้ข้อคิด ในการเป็นศิษย์เก่า ACSP ที่จะต้องหาเวลามาแนะแนวให้กับรุ่นน้องของโรงเรียนต่อไป (29 กค 65)
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 26 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 210 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 209 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()

รูปที่ 25
()

รูปที่ 26
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้