Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8695 :: พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ-รัชกาลที่ 9 (9 ตค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8695 : พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ-รัชกาลที่ 9 (9 ตค 63)
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 172 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี  มาสเตอร์  พรณุพงษ์    กิตติตันตยานนท์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ธัญพิสิษฐ์    คุ้มตลอด    ภัควรรธน์    เตชาเรืองวณิชย์    กฤษฎา    อุดพันธ์    รัชไพสิฐ    ลับแล    รัฐภูมิ    ด้วงลอย    ศิวกร    วิรุณราช    ภควัต    คุณชื่น    ชินาธิป    จันทนิตย์    สิรธีร์    เกตุรัตน์    ธนัช    มงคลรัชต์    ธีรภัทร    บุณยรักษ์    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 275 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 274 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 161
()

รูปที่ 162
()

รูปที่ 163
()

รูปที่ 164
()

รูปที่ 165
()

รูปที่ 166
()

รูปที่ 167
()

รูปที่ 168
()

รูปที่ 169
()

รูปที่ 170
()

รูปที่ 171
()

รูปที่ 172
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้