Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8548 :: พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (30 กค 63) ชุดที่ 2 ณ ภายในห้องเรียนทุกระดับชั้น Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8548 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (30 กค 63) ชุดที่ 2 ณ ภายในห้องเรียนทุกระดับชั้น
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 198 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ธนากร    ประคองศรี    สุธรรม    เอี่ยมแสนอุดม    ญาณวุฒิ    ศรีสกุล    เจษฎา    ขันมณี    อริย์ธัช    อำนวยพงศา    ธีรภัทร    บุณยรักษ์    ภัควรรธน์    เตชาเรืองวณิชย์    สิรธีร์    เกตุรัตน์    ภควัต    คุณชื่น    กฤตาภรณ์    วารเวียง            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 338 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 329 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 141
()

รูปที่ 142
()

รูปที่ 143
()

รูปที่ 144
()

รูปที่ 145
()

รูปที่ 146
()

รูปที่ 147
()

รูปที่ 148
()

รูปที่ 149
()

รูปที่ 150
()

รูปที่ 151
()

รูปที่ 152
()

รูปที่ 153
()

รูปที่ 154
()

รูปที่ 155
()

รูปที่ 156
()

รูปที่ 157
()

รูปที่ 158
()

รูปที่ 159
()

รูปที่ 160
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้