Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 9454 :: คณะครูงานนโยบายและแผน อบรมเรื่องขั้นตอนการลงแผนงาน/โครงการฯ บนโปรแกรม SWIS ผ่านระบบ VDO Conference (4 กย 64) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 9454 : คณะครูงานนโยบายและแผน อบรมเรื่องขั้นตอนการลงแผนงาน/โครงการฯ บนโปรแกรม SWIS ผ่านระบบ VDO Conference (4 กย 64)
อบรมขั้นตอนการวางแผนงาน
โครงการ 9 ขั้นตอน ตามกรอบ KRA งานตามโครงสร้าง
 
โดยมี
ภ.ศุภนันท์  ขันธปรีชา
ประธานอนุกรรมการงานพัฒนาบุคลากรและงาน SWIS
อบรมเรื่องขั้นตอนการลงแผนงาน/โครงการฯ
มีคณะครู และทีมงานนโยบายและแผนแต่ละโรงเรียนฯ
เข้าร่วมการอบรม

ผ่านระบบ VDO Conference
วันที่ 4 กันยายน 2564 
เวลา 9.30-12.00น.
 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 102 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 99 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้