Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 9446 :: ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวย ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.สมุทรปราการ (2 กย 64) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 9446 : ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวย ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.สมุทรปราการ (2 กย 64)

ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ม.ปริวัตร โวหาร  หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
มิสอภิปรียาศ์  ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา  หัวหน้าแผนกธุรการ
นายชาญณรงค์  หงษ์สุวรรณ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ
นายชยพงศ์  สำแดงปั่น  กรรมการสมาคมศิษย์เก่า

ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนงบประมาณ
มอบเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรกางการแพย์ 

เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทุกท่าน ผ่านทางโรงเรียน
ใน โครงการ “ACSP ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19”ดังนี้

1) หน้ากากสำหรับให้ออกซิเจน จำนวน 100 ชิ้น
2) สายออกซิเจนสำหรับใส่จมูก จำนวน 100 ชิ้น 
3) เกจ์วัดออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100 ชุด 
4) เครื่องวัดความดัน จำนวน 20 เครื่อง 
5) น้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 40 แพ็ค  และ...
6) เงินสนับสนุน ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,000 บาท


และในโอกาสนี้ทางโรงเรียน
ขอขอบคุณ  คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ,
คุณนิรุตต์  เกลียวศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

โดยมี....

นายแพทย์ สิทธิชัย   กุลพรศิริกุล รองผู้อำนวยการด้านบริหารปฐมภูมิ,
นางอำพันธ์ พรมีศรี   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล
น.ส.อุทุมพร รัมมะกรี พนักงานธุรการ(ผู้ประสานงาน)  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลสมุทรปราการ   เป็นผู้รับมอบ  (2 กย 64)
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 12 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 135 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 132 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้