Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 9442 :: ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก นายเอก วงศ์อนันต์ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อเข้าโครงการ ACSP ร่วมใจ สู้ภัยโควิด (31 สค 64) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 9442 : ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก นายเอก วงศ์อนันต์ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อเข้าโครงการ ACSP ร่วมใจ สู้ภัยโควิด (31 สค 64)
สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และ 
สมาคมศิษย์อัสสัมชัญสมุทรปราการ  ขอมอบ 
1) หน้ากากสำหรับให้ออกซิเจน 
2) สายออกซิเจนสำหรับใส่จมูก และ 
3) เกจ์วัดออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100 ชุด 
แก่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ตาม "โครงการ ACSP ร่วมใจสู้ภัยโควิด"  
เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม
ที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพื่อรักษาผู้ป่วยต่อไป
 
ในโอกาสนี้ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ม.ปริวัตร โวหาร และ 
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  
ให้เกียรติรับมอบ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 140 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 138 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้