Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8966 :: เด็กชายวิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รางวัล Silver Medal Award จาก Math Mission Thailand (11 มค 64) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8966 : เด็กชายวิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รางวัล Silver Medal Award จาก Math Mission Thailand (11 มค 64)

เด็กชายวิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ได้รางวัล Silver Medal Award จาก Math Mission Thailand
Achievement Roll จาก MAA
ในรายการแข่งขันคณิตศาสตร์  AMC 8 / 2020
" American Mathematics Competition 8 "
Grade 5 - Grade 8
สอบพร้อมกัน
MAA = Mathematical Association of America
ประกาศผลเมื่อวัน 11 มค 64

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 104 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 103 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้