Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8917 :: ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ประชุมคณะครูในโอกาสหยุดพิเศษ และเตรียมความพร้อม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยผ่าน Cisco Webex (23 ธค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8917 : ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ประชุมคณะครูในโอกาสหยุดพิเศษ และเตรียมความพร้อม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยผ่าน Cisco Webex (23 ธค 63)

พร้อมกล่าวคำอวยพร 
ให้กับคณะครู ทุกๆท่าน
เนื่องในเทศกาล คริสตมาส และ
ปีหม่ 2021

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 416 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 415 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้