Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8914 :: ผู้แทน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน ACSP Christmas Fair และ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2021 เป็น ลำโพง JBL Link 10 Voice-Activated PS จำนวน 2 เครื่อง และ ลำโพงขนาดเล็กพกพา Anitech V402 จำนวน 1 เครื่อง (18 ธค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8914 : ผู้แทน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน ACSP Christmas Fair และ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2021 เป็น ลำโพง JBL Link 10 Voice-Activated PS จำนวน 2 เครื่อง และ ลำโพงขนาดเล็กพกพา Anitech V402 จำนวน 1 เครื่อง (18 ธค 63)
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 1 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 175 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 174 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้