Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8912 :: การประชุม online กับ Assooc. Prof. Dr. Hayal KOKSAL Director General, WCTQEE (Turkey) ในหัวข้อ International ICT SEAGULLS Project ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันระหว่างตุลาคม 2563 - เดือนมิถุนายน 2564 (17 ธค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8912 : การประชุม online กับ Assooc. Prof. Dr. Hayal KOKSAL Director General, WCTQEE (Turkey) ในหัวข้อ International ICT SEAGULLS Project ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันระหว่างตุลาคม 2563 - เดือนมิถุนายน 2564 (17 ธค 63)

มิสศิริยา คณิวรานนท์ Director General, WCTQEE (Thailand),
มาสเตอร์คุ้มพันธ์ุ จันทวัน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอรฺ์),
มิสสุรีรัตน์ เคย์ หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ, มาสเตอร์กมล ประทุมรุ่ง และ
Mr. Bodgan Jarcau ร่วมประชุม online กับ
Assooc. Prof. Dr. Hayal KOKSAL Director General, WCTQEE (Turkey)
ในหัวข้อ International ICT SEAGULLS Project
ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันระหว่างตุลาคม 2563 - เดือนมิถุนายน 2564

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 9 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  พรณุพงษ์    กิตติตันตยานนท์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 105 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 104 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้