Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8911 :: รายการแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ (คัดเลือกตัวแทนเขต2) ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดจันทบรี ชนะเลิศ อันดับที่ 1 เป็นตัวแทนเขต 2 เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันระดับประเทศ ระหว่าง 13-16 กพ.64 ณ เชียงใหม่ (16-17 ธค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8911 : รายการแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ (คัดเลือกตัวแทนเขต2) ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดจันทบรี ชนะเลิศ อันดับที่ 1 เป็นตัวแทนเขต 2 เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันระดับประเทศ ระหว่าง 13-16 กพ.64 ณ เชียงใหม่ (16-17 ธค 63)
ประกอบด้วย..
1.นายจิรภัทร สาบุตร ม.4/3
2.นายกวินภพ พลานา ม.5/2
3.นายปิยังกูร อ่วมอรุณ ม.6/6
4.นายภูริพล บุญสอน ม.3/1
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 3 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 112 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 111 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้