Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8890 :: ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ รองผู้อำนวยการ และ ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ นำคณะครู พักผ่อนประจำปี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครู ณ ภูทับเบิก เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (9-12 ธค 63) ชุดที่ 5 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8890 : ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ รองผู้อำนวยการ และ ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ นำคณะครู พักผ่อนประจำปี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครู ณ ภูทับเบิก เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (9-12 ธค 63) ชุดที่ 5

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ,
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ รองผู้อำนวยการ และ

ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ
นำคณะครู พักผ่อนประจำปี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
ณ ดินแดนแห่งขุนเขา ลำเนาพนาไพร งามจับใจทะเลหมอก พันธุ์ไม้ดอก เมืองหนาว เขาค้อ 
และ สัมผัสความหนาว..ดูดาวบนดิน ณ ภูทับเบิก
จ.เพชรบูรณ์ (9-12 ธค 63)

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 62 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 144 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 143 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้