Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8882 :: ผู้แทน หจก. ไมเกรท เทค จำหน่ายอุปกรณ์ it และระบบบัตรนักเรียน สนับสนุน ACSP Christmas Fair และ งานเงี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2021 ครอบครัวครูและพนักงาน เป็นเงิน 20,000 บาท (9 ธค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8882 : ผู้แทน หจก. ไมเกรท เทค จำหน่ายอุปกรณ์ it และระบบบัตรนักเรียน สนับสนุน ACSP Christmas Fair และ งานเงี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2021 ครอบครัวครูและพนักงาน เป็นเงิน 20,000 บาท (9 ธค 63)
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 1 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 115 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 114 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้