Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8871 :: สมาคมศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ Bike for Teacher ครั้งที่ 4 แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และได้มอบเงินสนับสนุน สภานักเรียน ในโครงการ ACSP Winter Concert ครั้งที่ 4 จำนวน 10,000 บาท (7 ธค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8871 : สมาคมศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ Bike for Teacher ครั้งที่ 4 แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และได้มอบเงินสนับสนุน สภานักเรียน ในโครงการ ACSP Winter Concert ครั้งที่ 4 จำนวน 10,000 บาท (7 ธค 63)

ดร.เอก วงศ์อานันต์  พร้อมผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ประชาสัมพันธ์ Bike for Teacher ครั้งที่ 4 แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
และได้มอบเงินสนับสนุน สภานักเรียน ในโครงการ ACSP Winter Concert ครั้งที่ 4
จำนวน 10,000 บาท (7 ธค 63)

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 174 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 171 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้