Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8867 :: นักเรียนกลุ่มสาระ พลานามัย แข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 รับรางวัลได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ2 (4 ธค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8867 : นักเรียนกลุ่มสาระ พลานามัย แข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 รับรางวัลได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ2 (4 ธค 63)
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  
รายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ประจำปี 2563  
วันที่ 14-25   พฤศจิกายน 2563  
สถานที่แข่งขันอาคารนิมิบุตร  สนามกีฬาแห่งชาติ  
จัดโดยสำนักงานการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมชาย รุ่น อายุไม่เกิน 14 ปี 
 
1.เด็กชายวสุ  เล้าชินทอง    ม.1/2  เลขประจำตัว 15486
2.เด็กชายวีรภัทร์  เจ็งใจบุญ ม.2/2  เลขประจำตัว 15901
3.เด็กชายอิทธิพัทธ์  ธีรโรจน์วิทย์  ม.1/3  เลขประจำตัว 15616
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 145 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 143 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้