Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8866 :: เด็กชาย วสุ เล้าชินทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เลขประจำตัว 15486 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 สถานที่แข่งขัน Joola ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชาย รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี และ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค จ.จันทบุรี (4 ธค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8866 : เด็กชาย วสุ เล้าชินทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เลขประจำตัว 15486 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 สถานที่แข่งขัน Joola ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชาย รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี และ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค จ.จันทบุรี (4 ธค 63)
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 140 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 139 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้