Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8808 :: พิธีลงนามจัดซื้อ BenQ Interactive Flat Panels จำนวน 3 เครื่อง จาก บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด (25 พย 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8808 : พิธีลงนามจัดซื้อ BenQ Interactive Flat Panels จำนวน 3 เครื่อง จาก บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด (25 พย 63)

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส  ผู้อำนวยการ
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ
ได้จัดพิธีลงนาม
BenQ Interactive Flat Panels จำนวน 3 เครื่อง จาก
บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด 
ซึ่งมี คุณวิวรรธน์ เลิศวัฒนาศักดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท Ricoh (ประเทศไทย) และ
คุณวัชรพงษ์ วงษ์มา
ผู้จัดการอาวุโสต ฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท BenQ
ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 60 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี  มาสเตอร์  พรณุพงษ์    กิตติตันตยานนท์  มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 170 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 168 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้