Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8777 :: พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (8 พย 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8777 : พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (8 พย 63)
ขอแสดงความยินดี กับ
นายคัลฟิน เคย์ (TH1445) ระดับ B1 
เด็กชายศุภกิต กิจเกษตรไพศาล  (TH1376) ระดับ A2
เด็กชายณัฐฐาดล พงศ์เจริญตระกูล (TH1390) ระดับ A2
และ
เด็กหญิงรัศมิ์ชา คานพรม (TH10960) ระดับ A1
 
ร่วมเข้ารับเกียรติบัตรผ่านเข้ารอบ 2
รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยและ
คัดเลือกตัวแทนภูมิภาค ในการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ KGL เยาวชนอายุ 8-18 ปี
ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบโดย สถาบัน ita (International Testing Authority)
สหภาพยุโรป ประธานในพิธี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 148 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 147 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้