Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8747 :: พิธีเปิด กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (26 ตค 63) Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8747 : พิธีเปิด กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 - iPSLE Intensive Course (26 ตค 63)

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ Executive Consultant
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
คุณวรวุฒิ นาฎภักฎิ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้น
และ คุณเกศสุดา พุฒแก้ว ผู้แทนผู้ปกครองครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ร่วมในพิธีเปิด กิจกรรม Get Ready for iPSLE 2020 (iPSLE Intensive Course)
 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 124 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  พรณุพงษ์    กิตติตันตยานนท์  มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี  มิส  สุรีรัตน์    เคย์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 336 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 331 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้