Assumption Samutprakarn School : อัลบั้มที่ 8700 :: เด็กหญิงกุณณดา เฉลิมกุลเดชา ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 Thailand Kids Golf Championship 2020-2021 Match1st ชนะเลิศ Girls 9-10 ปี และ Winner Overall Ranking 2020-2021 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8700 : เด็กหญิงกุณณดา เฉลิมกุลเดชา ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 Thailand Kids Golf Championship 2020-2021 Match1st ชนะเลิศ Girls 9-10 ปี และ Winner Overall Ranking 2020-2021
KUNNADA CHALERMKUNDECHA NO.29 P.3/8
 
Winner Girls 9-10Years.
 & Winer Overall Ranking 2020-2021
 
Thailand Kids Golf Championship Thailand 2020-2021 Match1st
 
 
10 October 2020 
 
Royal Hills Resort&Spa Nakhonnayok.
 
ด.ญ.กุณณดา เฉลิมกุลเดชา ป.3/8
 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันที่ประเทศอเมริกาและสก็อตแลนด์ค่ะ 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    จิตต์ภักดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)



  

  ดู 71 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 71 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้